Tisztelt Olvasó!

A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás és az érintett települések által alapított gazdasági társaság mintegy 35.000 ingatlanon végez szolgáltatást. 2013-ra valamennyi településen lezárul a korábbi hulladéklerakók szakszerű rekultivációja, ezzel jelentős környezeti állapotjavulást érünk el térségünkben.

A KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázati kiírásnak köszönhetően tovább tudjuk fejleszteni településeink szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerét. Számunkra mindig is fontos volt, hogy településeinken, ahol élünk, tiszta, egészséges környezet vegyen körül bennünket. A szelektív gyűjtés bevezetése jól illeszkedik a kormány hatékony és környezettudatos hulladékgazdálkodási programjába. Régi adóssága a mindenkori szaktárcának, hogy olyan szabályozókat alkosson, amelyek mind az ipart, mind a lakosságot a lehető legkevesebb fölösleges anyag felhasználására kényszerítik. 

Az egymilliárd forintos beruházás eredményeként térségünkben megvalósul a házhoz menő szelektív gyűjtés. A lélekszám és a lerakótól való távolság alapján néhány településen bevezetésre kerül a házi komposztálás. A társasházas, lakótelepi településrészeken (2.992 háztartás), valamint 4 kis népességű, távolabb eső településen a szelektív (csomagolási) hulladékgyűjtés a gyűjtési technológia miatt továbbra is a gyűjtoszigeteken valósul meg, továbbá ezen gyűjtoszigetek (összesen 34 db) kiegészülnek fém gyűjtésére alkalmas konténerrel. Több gyűjtőjárművet szerzünk be, illetve gépparkunk fejlesztésével növelni tudjuk a lerakó befogadói hatékonyságát. Mindezek megvalósulásával óriási lépést teszünk térségünk környezeti állapotjavulása érdekében.

Feladatunk, sőt kötelességünk, hogy utódainknak olyan környezetet adjunk át, amely hosszú évszázadokon keresztül biztonságos életet, megélhetést nyújt majd számukra. 

Bízom benne, hogy a fejlesztés jótékony hatását mi, a ma elő generációk is sokáig élvezhetjük. Ehhez kívánok egészséges, hosszú életet minden térségben élő embernek.

 

Kiss Attila, a társulás elnöke
Hajdúböszörmény Város Polgármestere

 

 

KEOP-1.1.1/B/10-11 - 2012-0001